گروه مهندسی و طراحی واج

در نظر دارد با توجه به پیشرفت روز افزون صنعت گیم و گسترش نیازهای احاد اقشار جامعه بازیکنان ، با تمرکز بر آموزش و فرهنگ سازی اقدام به تولید محصولی جامع و کامل در قالب شبکه اجتماعی ، جهت رفع نیازها و فرهنگ سازی در این صنعت مدرن در کشور عزیزمان ایران انجام دهد .
واج ، کوچکترین عنصر در زبان فارسی تعریف شده است ، در این جا هم نام واج با الهام از تعریف مشخص این کلمه ، اشاره به ریز به ریز بودن فعالیت ها ، از کوچکترین تا بزرگترین نیاز یک بازیکن و همچنین مخفف نام اوایی انگلیسی (WOG World Of Gamers) می باشد .
همچنین واج مخفف فارسی جمله ( ورزش های الکترونیک جوانان ) نیز می باشد .

چرایی شکل گیری واج :
طبق آمار در ایران در حال حاضر 32 میلیون گیمر وجود دارد ، اما هیچ شبکه ، گروه و یا فعالیت متمرکزی برای این قشر از جامعه در نظر گرفته نشده است .
با توجه به افزایش روز افزون کاربران دنیای دیجیتال ، خصوصا کاربران صنعت گیم ، گروه واج جهت برآورده کردن نیاز گیمرهای ایرانی ، ترویج فرهنگ ” بازی یک شغل است ” و ایجاد بستر مناسب ، اشتغال زایی ، آموزش بازیکنان ایرانی جهت ورود به مسابقات جهانی و تبدیل شدن به قطب مسابقات بازی های دیجیتالی خاورمیانه تصمیم به شروع کار گرفت .
از همین رو واج در نظر دارد تا با تولید شبکه اجتماعی تبدیل به شبکه اجتماعی گیمرها و مکانی جهت ارتباط تولید کننده ( بازی ساز ) و مصرف کننده ( بازیکن ) بشود.