قبل از ثبت نام مطالعه شود

 

شرایط عضویت در سایت واج ( گیم نت ها )
1- نام گیم نت
2- نام مدیر مجموعه ( شخصی که مجوز گیم نت را دارد )
3- موبایل رابط گیم نت ( شخصی که امور رایانه گیم را بر عهده دارد و در دسترس می باشد )
4- ارائه تصویر کارت ملی مدیر مجموعه و شخص رابط گیم نت
5- ارائه شماره موبایل مدیر مجموعه و شخص رابط گیم نت
6- ایمیل مدیر مجموعه و شخص رابط گیم نت
توضیحات :
به گیم نت های طرف کار با شرکت واج تفاهم نامه ارائه میگردد و حداقل شارژ 10 نفر در ابتدا انجام خواهد شد .
برای هر گیم نت دوره اموزشی و پرزنت حضوری یا آنلاین انجام خواهد شد .