I.G.I 3: Origins:

I.G.I 3: Origins

انتشار بازی I.G.I 3: Origins در سال 2022 در یک کنفرانس خبری توسط Toadman Interactive تایید شد.

 likethemonat      چهار شنبه 29 اسفند 1397