Tournament:

تشویق پرشور هواداران Fortnite پس از شکست Cheater مشهور

با بازگشت XXiF و Ronaldo از Ban چهارده روزه، این دو بازیکن Fortnite به شکل عجیبی در کانون توجهات قرار گرفتند.

 Alireza Shams      دوشنبه 7 مرداد 1398

مرگ یک گیمر در تورنومنت نیویورک

شوک بزرگ به هواداران بازی‌های سبک Fighting در آمریکا با مرگ بریاند Krucial B مکینتاش

 Alireza Shams      شنبه 5 مرداد 1398