Underlords:

طراحی دو بخش جداگانۀ Ranked و Casual برای بازی Dota Underlords

حالات Ranked و Casual بازی Dota Underlords در طول آپدیت‌های آتی به بازی اضافه خواهند شد.

 Alireza Shams      شنبه 5 مرداد 1398