مسابقات:

مسابقات برگزار شده‌ی واج

مسابقات Fortnite

دوشنبه
27 خرداد

مسابقات پیش بینی epicenter dota2

یک شنبه
15 اردیبهشت

مسابقات پیش بینی Esl One dota2

سه شنبه
7 خرداد

در حال حاضر هیچ مسابقه‌ای در حال برگزاری نیست

مسابقات Dota 2

به زودی

مسابقات League Of Legends

به زودی