خانه Dota2 قهرمان ها آموزش ها اخبار

تازه های آموزش ها:

Omniknight

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
0
0
0
چهار شنبه 10 مهر 1398

Ogre Magi

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
10
1
1
چهار شنبه 10 مهر 1398

Nyx Assassin Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
6
0
0
چهار شنبه 10 مهر 1398

Night Stalker Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
4
0
0
چهار شنبه 10 مهر 1398

Necrophos Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
4
0
0
چهار شنبه 10 مهر 1398

Nature's Prophet Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
5
0
0
چهار شنبه 10 مهر 1398

Naga Siren Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
5
0
0
چهار شنبه 10 مهر 1398

Morphling Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
5
0
0
چهار شنبه 10 مهر 1398

Monkey King Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
9
0
0
چهار شنبه 10 مهر 1398

Mirana Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
8
0
0
یکشنبه 7 مهر 1398

Meepo Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
7
0
0
یکشنبه 7 مهر 1398

Medusa Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
5
0
0
یکشنبه 7 مهر 1398

Mars guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
3
0
0
یکشنبه 7 مهر 1398

Magnus Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
8
0
0
یکشنبه 7 مهر 1398

Lycan Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
3
0
0
یکشنبه 7 مهر 1398

Luna Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
6
0
0
یکشنبه 7 مهر 1398

Lone Druid Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
6
0
0
یکشنبه 7 مهر 1398

Lion Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
6
0
0
یکشنبه 7 مهر 1398

Lina Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
5
0
0
یکشنبه 7 مهر 1398

Lifestealer Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
11
0
0
شنبه 6 مهر 1398

Lich Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
5
0
0
شنبه 6 مهر 1398

Leshrac Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
9
0
0
شنبه 6 مهر 1398

Legion Commander Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
4
0
0
شنبه 6 مهر 1398

Kunkka Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
7
0
0
چهار شنبه 3 مهر 1398

Keeper of the Light

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
4
0
0
چهار شنبه 3 مهر 1398

Juggernaut Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
6
0
0
چهار شنبه 3 مهر 1398

Jakiro Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
6
0
0
چهار شنبه 3 مهر 1398

Io Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
6
0
0
چهار شنبه 3 مهر 1398

Invoker Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
7
0
0
سه شنبه 2 مهر 1398

Huskar Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
7
0
0
سه شنبه 2 مهر 1398

Gyrocopter Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
4
0
0
سه شنبه 2 مهر 1398

Grimstroke Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
7
0
0
سه شنبه 2 مهر 1398

Faceless Void Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
5
0
0
سه شنبه 2 مهر 1398

Enigma Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
4
0
0
سه شنبه 2 مهر 1398

Enchantress Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
4
0
0
سه شنبه 2 مهر 1398

Ember Spirit Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
5
0
0
سه شنبه 2 مهر 1398

Elder Titan Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
5
0
0
سه شنبه 2 مهر 1398

Earthshaker Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
4
0
0
سه شنبه 2 مهر 1398

Earth Spirit Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
4
0
0
سه شنبه 2 مهر 1398

Drow Ranger Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
7
0
0
دوشنبه 1 مهر 1398

Dragon Knight Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
7
0
0
دوشنبه 1 مهر 1398

Doom Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
4
0
0
دوشنبه 1 مهر 1398

Disruptor Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
3
0
0
دوشنبه 1 مهر 1398

Death Prophet

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
5
0
0
دوشنبه 1 مهر 1398

Dazzle Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
7
0
0
دوشنبه 1 مهر 1398

Dark Willow Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
5
0
0
دوشنبه 1 مهر 1398

Dark Seer Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
4
0
0
دوشنبه 1 مهر 1398

Crystal Maiden Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
0
0
0
دوشنبه 1 مهر 1398

Clockwerk Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
5
0
0
دوشنبه 1 مهر 1398

Clinkz guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
6
0
0
دوشنبه 1 مهر 1398
بیشتر

استریم های Dota2