خانه Dota2 قهرمان ها آموزش ها اخبار

Batrider

Faction
Primary Attribute Intelligence
Attack Type Ranged
Roles
DISABLER,JUNGLER,INITIATOR,ESCAP

داستان Batrider

در جنگل Yama Raskav چیزی به نام هارمونی و توازن میان موجودات وجود ندارد. کوچک‌ترین نشانه از ضعف به معنای مرگی سریع است؛ چه با گاز گرفتن، چه با پنجه، چه با چاقو و چه با سم. گفته می‌شود که این سوار جوانی بود که در مزرعه‌ی خانوادگی‌اش مشغول بوده که توسط خفاشی بزرگ دزدیده می‌شود، اما این پسر جوان ایده‌ی بهتری داشت؛ خودش را به روی خفاش رساند و به کمک ابزارش کنترل او را به دست آورد. بعد از بیرون آمدن از جنگ خونین و فهمیدن اینکه مسموم هیجان پرواز شده، پسرک هدف خود را یافت. پسرک بزرگ شد و هر تابستان به مزرعه‌ی خانوادگی‌اش بازمی‌گشت؛ در میان بوته‌ها در انتظار اولین مواجهه با مرگ بود، حال این می‌تواند در قالب سقوطی مرگبار باشد. سال‌ها گذشت؛ و آتش او قدرتمندتر شد. او شروع به مطالعه‌ی فراوان کرد، به مرور زمان به قلب خصومت و ستیز بیشتر و عمیق‌تر فرو می‌رفت. گفته می‌شود که سوار، در شامگاه سوزان شبی تابستانی، با هیچ چیز جز یک طناب، با جرعه‌ای شجاعت و اراده‌ای استوار برای لمس آسمان‌ها به پرواز درآمد. 

Batrider Status

Strength (28 + 2.9/level)
Agility (15 + 1.5/level)
Intelligence (22 + 2.9/level)
Health 2140 at 25
Mana 1167 at 25
Damage 38 - 42
Range 375
Armor 2.4
Movement 290

Talents

+5 Armor
10
+6% Spell Amplification
+300 Health
15
+2s Flamebreak Burn Duration
+40 Movement Speed
20
15% Cooldown Reduction
-13s Flamebreak Cooldown
25
+8s Firefly Duration

آموزش های منتخب:

مشاهده همه

برای مشاهده اطلاعات بیشتر موس را بر روی قابلیت ببرید.

Sticky Napalm
Sticky Napalm

یک محدوده را به نفت آغشته کرده و Attackها و Abilityهای این Hero را تقویت کرده و سرعت حرکت و چرخش دشمنان را در این محدوده کاهش می‌دهد.‌ این Ability تا 10 بار Stack شده و Damage این Hero را را با هر Stack افزایش می‌دهد.‌ Damage اضافی به Creepها به نصف کاهش می‌یابد.

Flamebreak
Flamebreak

این Spell کوکتلی از مواد شیمیایی خطرناک به هدف پرتاب کرده که با رسیدن به هدف منفجر شده و به دشمنان Damage وارد کرده و آن‌ها را به اطراف پرتاب می‌کند.‌ دشمنانی که تحت تاثیر Sticky Napalm باشند از این Spell، Damage بیشتری دریافت می‌کنند.

Firefly
Firefly

این Hero با استفاده از این Spell به پرواز درآمده و محدوده زیر خود را آتش زده و به هر دشمنی که در آتش قرار بگیرد Damage وارد می‌کند و درختان را نابود می‌کند. زمانی که این Hero در حال پرواز است از هر مانعی عبور کرده و Vision و سرعت حرکت بیشتری پیدا می‌کند.

Flaming Lasso
Flaming Lasso

با استفاده از این Spell دشمن را در توری آتشین اسیر کرده و به دنبال خود می‌کشد.‌ قربانیان نمی‌توانند روی جاهای غیر‌ممکن زمین کشیده شوند.‌ دشمنان اسیر شده قادر به حرکت کردن، ضربه زدن و استفاده از Abilityها نیستند.‌ Teleport کردن یا Blink کردن باعث کنسل شدن این Spell می‌شود.

Aghanim: همراه هدف اولیه، نزدیک‌ترین هیروی حریف را که  در رنج 450 قرار دارد در تور اسیر می‌کند.‌ دومین هدف به اولین هدف متصل است.

Drenches an area in sticky oil, amplifying damage from Batriders attacks and abilities and slowing the movement speed and turn rate of enemies in the area. Additional casts of Sticky Napalm continue to increase damage, up to 10 stacks. The extra damage is halved against creeps.
Range: 550 / 600 / 650 / 700Radius: 375Bonus Damage: 10 / 15 / 20 / 25Duration: 8Movement Speed Slow: 3% / 5% / 7% / 9%Turn Rate Slow: 70% Mana Cost: 20Cooldown Time: 3Cast Animation: 0.2+0Range: 700Radius: 375Bonus Damage: 10 / 15 / 20 / 25Duration: 8 Movement Speed Slow: 3% / 5% / 7% / 9%Turn Rate Slow: 70%Mana Cost: 20Cooldown Time: 3

Damage Type: Casting Method:Active Targeting Method:Point Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Hurls a highly explosive cocktail of dangerous chemicals at the target position. Upon arriving at the location, the missile explodes, dealing damage and knocking all nearby foes away from the impact. Any unit who has been Napalmed will take additional damage from the blast.

Cast Animation: 0.2+0.63Range: 1500Radius: 375Damage: 25 / 30 / 35 / 40 per second for 4 / 5 / 6 / 7 secondsStun Duration: 0.5Max Knockback Distance: 400Knockback Duration: 0.25Mana Cost: 110 / 120 / 130 / 140Cooldown Time: 17

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Point Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Batrider takes to the skies, laying down a trail of flames from the air. The fire damages any enemies it touches, and destroys trees below Batrider. While flying, Batrider gains unobstructed movement, bonus movement speed and vision.
Damage Over Time: 10 / 30 / 50 / 70Radius: 200Bonus Movement Speed: 4% / 7% / 10% / 13%Duration: 15Mana Cost: 125Cooldown Time: 40/38/36/34

Damage Type:Magical Casting Method:Active Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Lassoes an enemy and drags them in Batriders wake. Victims cannot be dragged over impassable terrain. Dragged units cannot move, attack, or use abilities. Teleporting or blinking will break the lasso. Upgradable by Aghanims Scepter.

Range: 100 Duration: 3 / 3.5 / 4Damage: 20 / 40 / 60Mana Cost: 225Cooldown Time: 100 / 90 / 80

Aghanim:Flaming Lasso grabs its target, as well as the targets nearest allied hero within 450 range. The secondary target is tethered to the first.

Damage Type: Casting Method:Active Targeting Method:Unit Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:دارد

Batrider Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
2
0
0
شنبه 30 شهریور 1398

Batrider standard build

نوشته شده توسط behzad
Patch 7.21b
60
0
0
چهار شنبه 8 اسفند 1397
مشاهده همه

آیتم های متداول:

Item
Matches Played
Win Rate
BLINK DAGGER  BLINK DAGGER
61,296
46.13
FORCE STAFF  FORCE STAFF
44,840
46.61
TRANQUIL BOOTS  TRANQUIL BOOTS
38,851
41.03
MAGIC WAND  MAGIC WAND
28,653
40.36
DRUM OF ENDURANCE  DRUM OF ENDURANCE
25,939
45.84
BOOTS OF TRAVEL  BOOTS OF TRAVEL
24,266
52.94
EULS SCEPTER OF DIVINITY  EULS SCEPTER OF DIVINITY
13,386
52.23
BLACK KING BAR  BLACK KING BAR
12,586
53.02
BOTTLE  BOTTLE
9,770
41.61
DUST OF APPEARANCE  DUST OF APPEARANCE
9,431
34.00
WIND LACE  WIND LACE
8,360
36.53
AGHANIMS SCEPTER  AGHANIMS SCEPTER
7,845
57.31
بیشتر