خانه Dota2 قهرمان ها آموزش ها اخبار

Gyrocopter

Faction
Primary Attribute Agility
Attack Type Ranged
Roles
PUSHER,DISABLER,CARR

داستان Gyrocopter

پس از عمری خدمت، افسر ارشد Aurel به قدر کافی جنگ‌ها،آشوب‌ها و انقلاب‌ها را به چشم دیده. با داشتن مقداری جواهرات بدلی و حقوق بازنشستگی قابل توجهی، مهندس سابق با چیزی بسیار مورد توجه آن‌جا را ترک کرد؛ یک طرح کلی نا تمام و فراموش شده برای ساخت یه Gyrocopter، وسیله‌ای غیرجادویی. با بازنشستگی در مجمع الجزایر گرمسیری، شروع به ساخت این وسیله می‌کند. سال‌ها عصبانیت و این نمونه‌های اولیه‌ی معیوب شروع به سرهم شدن می‌کنند،او به این فکر می‌کند که آیا نبرد ماشینی ممکن است یا نه. 11 روز پس از بازنشستگی، در بعد از ظهری آفتابی با نسیمی جنوبی،Aurel آماده‌ی آخرین تلاشش می‌شود. با خشم و بی قراری بسیار طناب آتش گیری را با زور می‌کشد و سرش ر می‌پوشاند، منتظر انفجاری حتمی می‌شود اما با هیجانی زیاد سرش را بلند میکند و استوار باقی می‌ماند. یک ساعت می‌گذرد، با نسیم موج می‌خورد، حالا خودش را در نبردی نفس‌گیر پیدا می‌کند! همین‌ که شب رخت می‌بندد با وسیله‌اش مسیری را به کارگاهش برمی‌گردد اما تا متوجه خطر شود گلوله‌ی توپی دم وسیله‌اش رو می‌شکافد. خودش را از لاشه‌ی وسیله آزاد می‌کند و به نزدیک‌ترین خشکی شنا می‌کند، با ناسزا مسئول کشتی رو ببیند تا بتواند باقی‌مانده‌های گلوله‌ی توپ را جمع کند. چند روز بعد وقتی Aurel به کارگاهش برمی‌گردد شروع به کار روی Gyro جدیدی می‌کند که این یکی توان حمل مهمات خطرناک‌تر و سنگین‌تری دارد.

Gyrocopter Status

Strength (22 + 2.3/level)
Agility (19 + 3.6/level)
Intelligence (19 + 2.1/level)
Health 1740 at 25
Mana 903 at 25
Damage 40 - 50
Range 365
Armor 5.04
Movement 315

Talents

+20 Damage
10
+200 Health
+0.5s Homing Missile Stun Duration
15
+11 Rocket Barrage Damage
+40 Movement Speed
20
-25s Call Down Cooldown
Global Call Down
25
3 Homing Missile Charges

آموزش های منتخب:

مشاهده همه

برای مشاهده اطلاعات بیشتر موس را بر روی قابلیت ببرید.

Rocket Barrage
Rocket Barrage

تعدادی از موشک‌ها را به دشمنان نزدیک در اطراف این Hero شلیک کرده و این جریان تا 3 ثانیه ادامه پیدا می‌کند.

Homing Missile
Homing Missile

موشکی هدف‌یاب را به سمت نیروی دشمن شلیک کرده که زمانی که به آن برخورد کند آن را Stun کرده و به آن Damage وارد می‌کند. نیروهای دشمن می‌توانند این موشک را قبل از اینکه به هدف برخورد کند نابود کنند.

Flak Cannon
Flak Cannon

باعث می‌شود تا ضربه‌های این Hero برای تعداد محدودی ضربه به تمام دشمنان اطرافش اصابت کرده و تنها هدف اصلی ضربه‌ها، ضربه بیشتری مثل Critical دریافت کرده و این Spell تا 15 ثانیه یا تا زمانی که تعداد ضربه‌های محدود مشخص شده استفاده شود ادامه پیدا می‌کند.

Call Down
Call Down

موشک‌هایی هوایی را برای برخورد کردن به نیروهای دشمن در ناحیه هدف فرستاده که موشک اول Damageی بیشتر وارد کرده و سرعت حرکت را بیشتر کاهش داده و موشک دوم Damage کمتری وارد کرده و سرعت حرکت را کمتر کاهش می‌دهد.

Aghanim: اسلحه اضافی به این Hero اضافه کرده که به صورت خودکار به نیروهای دشمن تصادفی هر 1.2 ثانیه در محدوده 600 شلیک کرده و قواعد شلیک مشابهی با قواعد شلیک Spell اول این Hero دارد اما زمانی که این Hero نامرئی باشد یا توسط Break فلج شده باشد ضربه نمی‌زند.

Launches a salvo of rockets at nearby enemy units in a radius around the Gyrocopter. Lasts 3 seconds.

Aurels new craft has an increased payload for rockets, enhancing their rapid-fire capabilities.

Cast Animation: 0+0Cast Time: 0 + 0Search Radius: 400Rockets per second: 10Damage Per Rocket: 7 / 12 / 17 / 22Barrage Duration: 3 Mana Cost: 90Cooldown Time: 7 / 6.5 / 6 / 5.5

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Instant Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Fires a homing missile to seek the targeted enemy unit. The missile deals damage and stuns the target upon impact. Enemy units can destroy the missile before it reaches its target.

Cast Animation: 0+0Cast Range: 1050Hero Attacks to Destroy: 3Tower Attacks to Destroy: 6 / 6 / 8 / 10Damage: 100 / 175 / 250 / 325Stun Duration: 2.25 / 2.5 / 2.75 / 3.0Bounty: 50Mana Cost: 120 / 130 / 140 / 150Cooldown Time: 26 / 21 / 16 / 11

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Unit Allowed Targets:Enemy Unit Pierces Spell Immunity:ندارد

Gyrocopters attacks hit all enemy units in an area around it for a limited number of attacks. Only the main target of attacks will receive attack bonuses such as Critical Strike. Lasts 15 seconds or until the attacks are used.

This newly revamped Gyrocopter has attached enough armaments to assault in a 360 degree radius.

Cast Animation: 0+0Cast Time: 0 + 0Search Radius: 1250Number of Attacks: 3 / 4 / 5 / 6Duration: 15Mana Cost: 50Cooldown Time: 40

Damage Type: Casting Method:Active Targeting Method:Instant Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Call down an aerial missile strike on enemy units in a target area. Two missiles arrive in succession, the first dealing major damage and major slow; the second dealing minor damage and minor slow.

Cast Animation: 0.3+0.5Cast Time: 0.3 + 0.5Cast Range: 1000Effect Radius: 600Missile One Damage: 150 / 250 / 350Missile Two Damage: 100 / 150 / 200Missile One Move Speed Slow: 30%Missile Two Move Speed Slow: 60%Missile One Slow Duration: 2Missile Two Slow Duration: 4Mana Cost: 125Cooldown Time: 55 / 50 / 45

Aghanim:Adds a Side Gunner, fires an attack automatically at random enemy units within 600 AoE every 1.2 seconds.

Same firing rules as Rocket Barrage, but does not attack while invisible and is disabled by Break.

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Target Area Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Gyrocopter Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
2
0
0
سه شنبه 2 مهر 1398
مشاهده همه

آیتم های متداول:

Item
Matches Played
Win Rate
PHASE BOOTS  PHASE BOOTS
439990
46.18
BLACK KING BAR  BLACK KING BAR
320395
51.60
WRAITH BAND  WRAITH BAND
317544
38.22
SANGE AND YASHA  SANGE AND YASHA
228990
51.35
MAELSTROM  MAELSTROM
145255
45.20
AGHANIMS SCEPTER  AGHANIMS SCEPTER
144960
60.79
MONKEY KING BAR  MONKEY KING BAR
138647
55.21
MAGIC WAND  MAGIC WAND
125409
42.13
BUTTERFLY  BUTTERFLY
116799
63.72
SATANIC  SATANIC
112334
64.14
DRUM OF ENDURANCE  DRUM OF ENDURANCE
106144
46.86
DRAGON LANCE  DRAGON LANCE
99375
43.73
MORBID MASK  MORBID MASK
86912
41.52
MJOLLNIR  MJOLLNIR
68354
62.91
HURRICANE PIKE  HURRICANE PIKE
50603
53.49
POWER TREADS  POWER TREADS
43208
44.52
BOOTS OF TRAVEL  BOOTS OF TRAVEL
40231
69.47
YASHA  YASHA
30809
28.60
SHADOW BLADE  SHADOW BLADE
28068
41.24
OGRE AXE  OGRE AXE
27620
14.78
بیشتر