خانه Dota2 قهرمان ها آموزش ها اخبار

Morphling

Faction
Primary Attribute Agility
Attack Type Ranged
Roles
CARRY,DURABLE,ESCAPE,NUKER,DISABLE

داستان Morphling

برای قرن‌ها ستاره‌ی دنباله دار در آسمان‌ها می‌چرخید. محصور شده و وابسته به خورشیدی دور، در بند کشش نیروی جاذبه، این ستاره‌ی عظیم یخی در بین تاریکی بین دنیا‌ها می‌چرخید، متعجب از سرنوشت تاریک خودش! در شرف آغاز جنگ باستانی Vloy، از آسمان سقوط کرد و ردی نورانی از خودش در آسمان شب به جا گذاشت، نشانه‌ای که هر دو ارتش آن را به فال نیک گرفتند! ستاره‌ی یخی شروع به ذوب شدن کرد و در همین حال جنگ در نزدیک رودخانه‌ای کوچک شروع شد. رها شده از وضعیت یخی خودش، Morphling در یک جنگ باستانی متولد شد! یک نیروی Elemental بسیار قوی، بهره مند از قدرت امواج اقیانوس، دمدمی مزاج و بدون هیچ تعهدی! او وارد جنگ شد، به صورت غیر ارادی و به شکل اولین ژنرالی که جرات کرده بود پایش را روی آب بگذارد و او را کشت. همین طور که جنگجویان با لباس‌های مختلف با هم در جنگ بودند، Morphling خودش را به شکل آن‌ها درمی‌آورد و با این موجودات عجیب و نحوه‌ی زندگشیان بیشتر آشنا می‌شد. در یک لحظه یک سرباز، لحظه‌ی دیگر یک کماندار و حالا، یک اسب سوار، زمانی که آخرین سرباز کشته شد Morphling خودش را به شکل تک تک آنها درآورده بود، پایان جنگی باستانی شروع زندگی Morphling بود!

Morphling Status

Strength (20 + 3/level)
Agility (24 + 4.3/level)
Intelligence (13 + 1.1/level)
Health 2040 at 25
Mana 543 at 25
Damage 33 - 42
Range 350
Armor 0.84
Movement 280

Talents

+10 Agility
10
+350 Waveform Range
+20s Morph Duration
15
+30 Attack Speed
Waveform Attacks Targets
20
+15% Cooldown Reduction
2 Waveform Charges
25
+3 Multishot Adaptive Strike

آموزش های منتخب:

مشاهده همه

برای مشاهده اطلاعات بیشتر موس را بر روی قابلیت ببرید.

Waveform
Waveform

این Hero خود را مایع کرده و به سمت جلو حرکت کرده که به نیروهای دشمن در مسیرش Damage وارد می‌کند.

Adaptive Strike (Agility)
Adaptive Strike (Agility)

موجی از آب را به سمت نیروی دشمن پرتاب کرده که Base Damage را به همراه Damageی چند برابر Agility به هدف وارد می‌کند. اگر Agility این Hero بیشتر از Strength آن باشد بیشترین Damage و کمترین Stun وارد می‌شود.

Adaptive Strike (Strength)
Adaptive Strike (Strength)

موجی از آب را به سمت نیروی دشمن پرتاب کرده که به آن بر اساس Strength این Hero مقداری Damage وارد کرده و او را به عقب می‌راند. اگر Strength این Hero از 50 درصد از Agility این Hero بیشتر باشد بیشترین Stun وارد می‌شود.

Attribute Shift (Agility)
Attribute Shift (Agility)

این Hero شکل خود را تغییر داده و Strength خود را به Agility تبدیل می‌کند. این روند برگشت‌ پذیر است. این تغییر شکل سرعت تغییر Stat ها را افزایش داده و به طور Passive به شما Agility اضافه می‌دهد.

Attribute Shift (Strength)
Attribute Shift (Strength)

این Hero شکل خود را تغییر داده و Agility خود را به Strength تبدیل می‌کند. این عمل برگشت پذیر است. نقاط اضافه شده در تغییر Attribute ها سرعت تغییرات Stat ها را افزایش داده و به طور Passive به شما Strength اضافه می‌دهد.

Morph
Morph

Morphling خود را به شکل دشمن هدف درآورده که Ability پایه آن را بدست می‌آورد.

Aghanim : زمانی که Morph می‌شوید 35 درصد کاهش Cooldown و 50 درصد کاهش Manacost به دست می‌آورید و مقدار Cast Range شما 600 واحد افزایش می‌یابد.

Morphling dissolves into liquid and surges forward, damaging enemy units in his path.

Cast Animation: 0.25+0Range: 700 / 800 / 900 / 1000Radius: 200Damage: 75 / 150 / 225 / 300Mana Cost: 150 / 155 / 160 / 165Cooldown Time: 20 / 17 / 14 / 11

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Unit/Point Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Launches a surge of water toward an enemy unit, dealing base damage plus additional damage based on Morphlings Agility times a multiplier. If Morphlings Agility is 50% higher than Strength, the maximum damage and the minimum stun is dealt.

Cast Animation: 0.25+0.67Cast Range: 600 / 700 / 800 / 900Base Damage: 70 / 80 / 90 / 100Min Bonus Damage Agility Multiplier: 0.5Max Bonus Damage Agility Multiplier: 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5Mana Cost: 80 Cooldown Time: 10

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Unit Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Launches a surge of water toward an enemy unit, stunning and knocking back the target based on Morphlings strength. If his Strength is 50% higher than his Agility, the maximum stun is dealt.

Cast Animation: 0.25+0.67Cast Range: 600 / 700 / 800 / 900Min Stun Duration: 0.5Max Stun Duration: 1.5 / 2 / 2.5 / 3Min Knockback Distance: 100Max Knockback Distance: 500Mana Cost: 80Cooldown Time: 10

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Unit Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Morphling shifts its form, pulling points from Strength and pouring them into Agility. The process is reversible. Additional points in Attribute Shift increase the rate of stat change. Passively grants bonus Agility.

Cast Animation: 0+0Shift Rate: 1 / 0.25 / 0.1 / 0.04Points per Shift: 1Bonus Agility: 1 / 3 / 5 / 7

Damage Type: Casting Method:Auto Cast Targeting Method:Instant Pierces Spell Immunity:ندارد

Morphling shifts its form, pulling points from Agility and pouring them into Strength. The process is reversible. Additional points in Attribute Shift increase the rate of stat change. Passively grants bonus Strength.

Cast Animation: 0+0Shift Rate: 1 / 0.25 / 0.1 / 0.04Points per Shift: 1Bonus Strength: 1 / 3 / 5 / 7Mana Cost: 30

Damage Type: Casting Method:Auto Cast Targeting Method:Instant Pierces Spell Immunity:ندارد

Morphling changes his form to match the targeted enemy, gaining their basic abilities.

Aghanim : While morphed, you gain 35% Cooldown Reduction, 50% Manacost Reduction and 600 Cast Range increase.

Cast Animation: 0.25+0.1Range: 700 / 850 / 1000Duration: 20Mana Cost: 50Cooldown Time: 160 / 100 / 40

Damage Type: Casting Method:Active Targeting Method:Unit Allowed Targets:Any Hero Pierces Spell Immunity:دارد

Morphling Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
1
0
0
چهار شنبه 10 مهر 1398
مشاهده همه

آیتم های متداول:

Item
Matches Played
Win Rate
WRAITH BAND  WRAITH BAND
1201768
32.77
POWER TREADS  POWER TREADS
1155100
43.40
ETHEREAL BLADE  ETHEREAL BLADE
936152
54.32
MORBID MASK  MORBID MASK
781988
41.67
LINKENS SPHERE  LINKENS SPHERE
646051
54.82
MANTA STYLE  MANTA STYLE
557085
53.11
MAGIC WAND  MAGIC WAND
427761
38.61
EYE OF SKADI  EYE OF SKADI
388725
66.13
BLACK KING BAR  BLACK KING BAR
341604
50.25
BOOTS OF TRAVEL  BOOTS OF TRAVEL
150991
68.61
DRAGON LANCE  DRAGON LANCE
136528
41.91
YASHA  YASHA
127176
27.23
SATANIC  SATANIC
105659
66.05
ULTIMATE ORB  ULTIMATE ORB
105116
40.02
BUTTERFLY  BUTTERFLY
98369
66.60
AGHANIMS SCEPTER  AGHANIMS SCEPTER
77.944
61.18
PERSEVERANCE  PERSEVERANCE
62.253
18.21
GHOST SCEPTER  GHOST SCEPTER
60607
14.15
BOOTS OF SPEED  BOOTS OF SPEED
53952
27.79
DUST OF APPEARANCE  DUST OF APPEARANCE
41795
30.21
بیشتر