خانه Dota2 قهرمان ها آموزش ها اخبار

Shadow Shaman

Faction
Primary Attribute Intelligence
Attack Type Ranged
Roles
DISABLER,PUSHER,Semi-CARRY,SUPPOR

داستان Shadow Shaman

او که در Bleeding Hills به دنیا آمد جوانی بود که توسط مسافران نگهداری می‌شد. برای دو سکه‌ی مسی او طالع شما را می‌گوید و برای سه سکه‌ی مسی او خوک شما را عقیم می‌کند و برای 5 سکه پسران شما را ختنه می‌کند. برای یک شام عالی او ورد شمن را می‌خواند که از کتاب‌های باستانی فراگرفته است که نفرینی بر روی دشمنانتان قرار می‌دهد. همکار جوان او که نیمی Troll تپه‌ها و نیمی دیگر نامعلوم است به عنوان کمک به او خدمت می‌کند. پس از مدتی او متوجه شد که خدمتکار او می‌تواند کارهایی که او فقط وانمود به انجام آن‌ها می‌کند را کامل انجام دهد. مارهای او مانند نعمتی با ارزش بودند که برای مشتریان با ارزش بود. اما Rhasta هنوز نسبت به جمعیت حساسیت داشت و نام تجاری Shadow Shaman اینگونه به وجود آمد. این دو شهر به شهر رفتند و شهرت آن‌ها بسیار زیاد شد. آن‌ها توسط مشتریان قدیمی محاصره شدند و در این نزاع ارباب او کشته شد وبرای اولین بار Rhasta از قدرت خود در راه تاریکی و قتل و عام مهاجمین استفاده کرد. او ارباب مورد علاقه‌اش را خاک کرد و در حال حاضر از نیروهایش برای دفاع از خود و نابودی کسانی که قصد آزار او را دارند استفاده می‌کند.

Shadow Shaman Status

Strength (23 + 2.3/level)
Agility
Intelligence (19 + 3.5/level)
Health 1760 at 25
Mana 1311 at 25
Damage 71 - 78
Range 400
Armor 3.56
Movement 285

Talents

+200 Health
10
+20% XP Gain
-5s Hex Cooldown
15
+125 Cast Range
+2.5s Shackles Duration
20
+1 Serpent Wards Attacks HP
+400 Ether Shock Damage
25
+50 Wards Attack Damage

آموزش های منتخب:

مشاهده همه

برای مشاهده اطلاعات بیشتر موس را بر روی قابلیت ببرید.

Ether Shock
Ether Shock

مخروطی از انرژی تشکیل داده که به چندین نیروی دشمن که به آن‌ها برخورد کند، Damage وارد می‌کند

Hex
Hex

نیروی دشمن را به موجودی بی‌ آزار تبدیل کرده که آن‌ها را از ضربه زدن و یا استفاده کردن از Ability خود منع می‌کند.

Shackles
Shackles

CHANNELED- نیروی دشمنی را به بند کشیده که آن را از ضربه زدن و یا حرکت کردن منع کرده و در طول زمان به آن Damage وارد می‌کند.

Mass Serpent Ward
Mass Serpent Ward

10 عدد Serpent Ward را برای ضربه زدن به نیروهای دشمن و ساختمان‌ها فراخوانی می‌کند. این مار‌ها نسبت به Magic ایمن بوده و ناحیه‌ کوچکی از Splash Damage داشته که با افزایش Level این قابلیت افزایش می‌یابد. 

Aghanim: باعث می‌شود تا هر مار به دو هدف با Damage کامل خود ضربه بزند.

Creates a cone of ethereal energy that strikes multiple enemy units.
Cast Animation: 0.3+1.23Range: 600Starting Area Of Cone: 200Distance Of Cone: 500Final Area Of Cone: 300Number of Targets: 1 / 3 / 5 / 7 Damage: 140 / 200 / 260 / 320Mana Cost: 100 / 120 / 140 /160Cooldown Time: 14 / 12 / 10 / 8

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Unit Allowed Targets:Enemy Unit Pierces Spell Immunity:ندارد

Transforms an enemy unit into a harmless creature, disabling their attacks and abilities.
Cast Animation: 0+1.13Range: 500Duration: 1.25 / 2 / 2.75 / 3.5Mana Cost: 70 / 110 / 150 / 190Cooldown Time: 13

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Unit Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

CHANNELED - Magically binds an enemy unit so that it cannot move or attack, while dealing damage over time.
Cast Animation: 0.3+0Range: 400Maximum Channeling Duration: 2.75 / 3.5 / 4.25 / 5Total Damage: 60 / 160 / 260 / 360 Mana Cost: 110 / 130 / 155 / 185Cooldown Time: 10

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Unit Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Summons 10 serpent wards to attack enemy units and structures. The wards are immune to magic, and have a small area of splash damage that increases per level.
Cast Animation: 0.3+0.97Range: 825Serpent Wards Duration: 45Serpent Wards Damage: 50 / 75 / 100 (aghanim:85-90 / 105-110 / 125-130)

Aghanim:Causes Serpent Wards to have a split shot, attacking two units each for full damage.

Mana Cost: 200 / 350 / 600Cooldown Time: 110

Damage Type:Physical Casting Method:Active Targeting Method:Unit Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

آیتم های متداول:

Item
Matches Played
Win Rate
ARCANE BOOTS  ARCANE BOOTS
1314779
50.06
AETHER LENS  AETHER LENS
1272303
57.22
BLINK DAGGER  BLINK DAGGER
1124688
59.13
MAGIC WAND  MAGIC WAND
1013320
50.44
AGHANIMS SCEPTER  AGHANIMS SCEPTER
587861
65.60
GLIMMER CAPE  GLIMMER CAPE
511193
55.95
TRANQUIL BOOTS  TRANQUIL BOOTS
487411
53.99
BOOTS OF SPEED  BOOTS OF SPEED
352625
42.64
FORCE STAFF  FORCE STAFF
329100
56.10
WIND LACE  WIND LACE
310297
47.30
GHOST SCEPTER  GHOST SCEPTER
239343
55.13
REFRESHER ORB  REFRESHER ORB
203669
68.07
PERSEVERANCE  PERSEVERANCE
182223
57.26
EULS SCEPTER OF DIVINITY  EULS SCEPTER OF DIVINITY
174888
59.90
BOOTS OF TRAVEL  BOOTS OF TRAVEL
174609
73.04
STAFF OF WIZARDRY  STAFF OF WIZARDRY
152859
38.01
BRACER  BRACER
150317
46.36
MAGIC STICK  MAGIC STICK
150130
47.07
NULL TALISMAN  NULL TALISMAN
128421
45.51
POINT BOOSTER  POINT BOOSTER
125490
49.59
بیشتر